zanimljivo i korisno

Na internetu se mogu besplatno dobiti usluge prevođenja putem različitih servisa kao što su Google Translate, Bing Translator, Yandex Translate i slično. Svi besplatni online prevodilački servisi su prilično nepouzdani što se tiče kvaliteta samog prevođenja, pa je najbolje koristiti njihove usluge za okvirno tj. informativno razumevanje nekog kraćeg teksta. Kraćeg,...

Apostille potvrdu izdaju organi države koji su izdali ispravu. Vremenom se pokazalo da, iako je samo formalnost, komplikovana procedura legalizacije, ne može da prati razvoj međunarodno-pravnog saobraćaja i potrebe savremenog sveta, što je imalo za rezultat dogovor između određenog broja država da u Hagu, 05.oktobra 1961....

U eri globalne komunikacije i društvenih medija, nije neuobičajano da nam svakodnevno u sanduče stižu e-mail-ovi ili facebook poruke pune gramatičkih grešaka. Zapravo, poslednjih godina zabrinjavajuće deluje porast, u profesionalnoj razmeni, pisane informacije lišene ispravno postavljane interpunkcije i pravilne gramatike. Skupština Ujedinjenih Nacija je proglasila osmi...

Prilikom naručivanja prevoda vrlo često moramo da napravimo izbor između brzine ili kvaliteta. Pročitajte naredni tekst kako biste saznali prednosti i mane oba pristupa. Brzina Prednosti: Pošto dobijete Vaš prevod za kraći vremenski rok, možete i početi da ga koristite brže. To sve znači da će i Vaši...

Kako (i da li) je Google translate smanjio potrebu za profesionalnim prevođenjem e-mail poruka? Kako online programi za prevođenje postaju bolji, sve više ljudi koristi upravo ove besplatne aplikacije za prevod svojih privatnih prepiski, putem e-mail-a ili skype-a. Naravno, automatski prevodi nisu uvek najverniji, ali u...