Prevodilačke usluge na internetu

Prevodilačke usluge na internetu

Na internetu se mogu besplatno dobiti usluge prevođenja putem različitih servisa kao što su Google TranslateBing TranslatorYandex Translate i slično.

Svi besplatni online prevodilački servisi su prilično nepouzdani što se tiče kvaliteta samog prevođenja, pa je najbolje koristiti njihove usluge za okvirno tj. informativno razumevanje nekog kraćeg teksta. Kraćeg, jer npr. Google Translate ima ograničenje prevođenja do 5000 znakova. Ako vam ipak treba pouzdan prevod za neke lične ili poslovne potrebe, tada je bolje ne rizikovati sa automatskim online prevodiocima – barem ne kada je reč o prevodima sa i na srpski jezik.

Lektura teksta online

Za lekturu teksta se još nije pojavio besplatan internet servis, barem ne kad je reč o lekturi tekstova na srpskom jeziku. Uostalom, teško je očekivati automatski online servis za lekturu imajući u vidu činjenicu da ni sami lektori često ne mogu da se složie oko pojedinih jezičnih opcija i rešenja.

Što se tiče engleskog jezika u tu svrhu postoji online servis Grammarly koji će vam besplatno ponuditi do 150 automatskih ispravki jezičkih grešaka u tekstu na engleskom jeziku. Ono što je zanimljivo jeste da ovaj servis koristi više od 600 različitih univerziteta kako bi se sprečilo plagiranje i kopiranje diplomskih i naučnih radova jer Grammarly ima opciju automatskog prepoznavanja kopiranih delova, odnosno neoriginalnog teksta.

Prema tome, za one koji često pišu na engleskom jeziku, a nisu najbolji poznavaoci pravopisa, Grammarly ponekad možda i nije loš izbor.

Međutim, za kvalitetne i pouzdane jezičke usluge potrebno je angažovati profesionalce – prevodioce i lektore – Spelling AZ to može da vam ponudi!

No Comments

Post A Comment