Novi skype prevodilac će unaprediti globalnu komunikaciju…

Novi skype prevodilac će unaprediti globalnu komunikaciju…

Kao što verovatno već znate, korišćenje Skype-a je sjajan način da ostanete u kontaktu sa svojim prijetaljima u celom svetu.

To je besplatan internet servis koji omogućava video pozive i slanje poruka svim korisnicima bez obzira gde se nalaze.

Međutim, ono što je u prošlosti nedostajalo ovoj i više nego korisnoj aplikaciji, jeste činjenica da ukoliko ste želeli da ostavrite kontakt sa osobom koja govori neki drugi jezik, verovatno ste bili prinuđeni da koristite programe za online prevođenje. Takav sled je bio prepoznat od strane Microsoft tima. Oni su težili da stvore neutralnu bazu koja bi bila u mogućnosti da prepozna čovekov govor i prevede ga na željeni jezik.

Prvobitno je Microsoft pre dve godine predstavio novi program za prevođenje, međutim, on nije bio dovoljno efikasan. Nakon toga, poslednje izmene su omogućile da greške u prepoznavanju govora budu smanjene za oko 30%, što je na kraju i dovelo do predstavljanja ovog projekta široj publici.

Strani jezik biva prevođen u vidu titlova, a elektronski glas može usmeno prevoditi govor na jezik ukoliko odaberete takvu mogućnost. Ovo prevođenje u realnom vremenu čini multikulutrnu, multinacionalnu, komunikaciju mnogo lakšom. To predstavlja prvi korak u eri novih prevodilačkih tehnologija i globalnog komuniciranja.
Korisnici telefona sa windows platformom će biti u mogućnosti da preuzmu ovu aplikaciju do kraja godine, dok će ostali korisnici Skype-a imati priliku da se upozanju sa ovom inovacijom ubrzo nakon toga.

No Comments

Post A Comment