O google translate-u

O google translate-u

Kako (i da li) je Google translate smanjio potrebu za profesionalnim prevođenjem e-mail poruka?

Kako online programi za prevođenje postaju bolji, sve više ljudi koristi upravo ove besplatne aplikacije za prevod svojih privatnih prepiski, putem e-mail-a ili skype-a. Naravno, automatski prevodi nisu uvek najverniji, ali u određenim situacijama predstavljaju zadovoljavajući vid prevoda ovakvih tekstova.
Na stranu kvalitet, ali online prevodioci imaju i dve sasvim jasne prednosti: oni su besplatni i trenutni, međutim, ponekad, oni mogu toliko da iskrive značenje Vaše poruke da na kraju ona zvuči besmisleno

Saveti za bolji kvalitet ovakvog prevoda:

Pokušajte da Vaš tekst bude što jednostavniji, sa što kraćim rečenicama.
Izbegavajte izreke, sleng ili žargon, jer mašine ne poznaju prenesnena značenja, već tekst prevode doslovno.
Izbegavajete višeznačne reči, npr. homonime, reči koje zvuče identično, ali imaju različita značenja.
Vodite računa o kulturnim karakteristikama društva. Izreke ili žargoni koji se koriste u Vašem okruženju u drugim kulturama mogu zvučati nepristojno.
Naravno, treba imati na umu da angažovanje profesionalnih prevodilaca može samo da pomogne, jer osim što ćete odavati bolji utisak u komunikaciji, izbeći ćete potencijalne zamke koje se mogu javiti usled kulturoloških različitosti između različitih društava.Osim toga, korišćenje ovih aplikacija može da utiče na Vašu reputaciju i da prouzrokuje nerazumevanje između Vas i Vaših klijenata, pa smatramo da za formalne razgovore (ponude za saradnju ili apliciranje za posao) ipak angažujete profesionalne prevodioce.

No Comments

Post A Comment