Prevod finansijskih dokumenata

Prevod finansijskih dokumenata

U periodu od 15.05.2020. do 15.06.2020. u okviru posebne ponude nudimo Vam prevode

Bilansa stanja, Bilansa uspeha i Statističkih aneksa,

Finansijskih izveštaja,

Konsolidovanih finansijskih izveštaja,

Poreskih bilansa,

Izveštaja revizora

sa srpskog na engleski jezik sa i bez overe sudskog prevodioca, po promotivnim cenama..

 

 

No Comments

Post A Comment